Stanovy klubu

  1. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 29. 11. 2015.

 

  1. Valná hromada FK zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

Stanovy FKD